Monitor Duurzaam Nederland 2011

monitor duurzaamheid 2010Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties, zoals de Tweede Kamer, de politie en de rechterlijke macht.
Die welvaart en dat welzijn gaan wel ten koste gaat van de welvaart en het welzijn van onze kinderen en kleinkinderen, en van mensen in ontwikkelingslanden. Zo legt de huidige generatie een groot beslag op natuurlijke hulpbronnen, mineralen en landbouwgrond in Nederland én in het buitenland. Ook zijn er zorgen over het milieu en de natuur.

Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Nederland 2011, een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau.