Rechtspraak in Nederland 2005

Rechtspraak in Nederland 2005

De publicatie ‘Rechtspraak in Nederland 2005’  is samengesteld in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak en bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling daarvan door de diverse rechterlijke colleges. In de publicatie komen zowel burgerlijk recht als bestuurs- en strafrecht aan de orde. Daarnaast wordt aandacht besteed aan inkomsten, uitgaven en personeelssterkte van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht.

Kengetal: W-37
ISBN-10: 90-357-19522
ISBN-13: 978-90-357-1952-1
ISSN: 1566-7634
Prijs:€ 20,25 (excl. administratie- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling Verkoop