Meer zaken geseponeerd

Het percentage zaken dat door het openbaar ministerie is geseponeerd, is in 2004 en 2005 licht gestegen, na een daling in 2000–2003. Gewelddelicten worden vaker dan gemiddeld geseponeerd, delicten uit de Wegenverkeerswet en de Wet wapens en munitie juist veel minder vaak.

Sepots door het openbaar ministerie

Sepots door het openbaar ministerie

Vaak technische sepots door gebrek aan bewijs

Jaarlijks worden door het openbaar ministerie ongeveer 120 duizend zaken afgedaan. Ongeveer een kwart daarvan wordt geseponeerd. Daarbij komen technische sepots ongeveer even vaak voor als beleidssepots.

Technische sepots worden het meest uitgesproken wegens gebrek aan bewijs. Zaken die om deze reden werden geseponeerd, maakten in 2005 ruim 8 procent uit van het totale aantal afdoeningen door het openbaar ministerie. Ook hierbij is tot 2003 een daling te zien die daarna omsloeg in een lichte stijging.
De meest voorkomende beleidssepots waren zaken waarbij het ging om een oud feit. In 2005 kwam dit sepot voor bij bijna 2 procent van de zaken die door het openbaar ministerie worden afgedaan. In 2000 was dat nog bijna het dubbele.

Meest voorkomende sepotgronden

Meest voorkomende sepotgronden

Veel sepots bij gewelddelicten

In 2005 is 23 procent van alle delicten geseponeerd. Bij de gewelddelicten lag het aandeel sepots op ruim 35 procent. Dit hoge percentage komt vooral door bewijsproblemen. In 2000 zijn nog relatief veel geweldzaken afgedaan met een technisch sepot, maar in 2005 betrof het merendeel van de sepots een beleidssepot.

Bij delicten die vallen onder de Wet wapens en munitie en onder de Wegenverkeerswet was het percentage geseponeerde zaken in 2005 met 11 en 15 juist lager dan gemiddeld. Bij de geseponeerde wapendelicten ging het ongeveer even vaak om technische sepots als om beleidsdepots. Bij verkeersdelicten kwamen vooral technische sepots voor. Hierbij ging het bij drie van de vier sepots om een gebrek aan bewijs.
Een (technisch) sepot is in dit soort zaken minder aannemelijk omdat wapen- en verkeersdelicten vaak op heterdaad worden ontdekt. Hierdoor heeft de politie al direct een dader en een bewijs.

Sepots bij enkele delictgroepen

Sepots bij enkele delictgroepen

Nynke de Lange

Dit is een bewerking van een artikel van dezelfde auteur in de CBS-publicatie Rechtspraak in Nederland 2005

Bron: StatLine, Rechtbankstrafzaken afgedaan door het openbaar ministerie