Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

Omslag publicatie Rechtspleging Civiel en bestuur 2010

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en de Raad voor de rechtspraak publiceren dit jaar voor de derde keer gezamenlijk over ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht. De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en samenhangen’ is een statistisch naslagwerk op dit gebied. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.

Dit jaar is de publicatie uitgebreid met een hoofdstuk over de uitgaven op het gebied van de civiele en bestuursrechtspleging. Daarnaast zijn enkele capita selecta opgenomen die dieper ingaan op specifieke onderwerpen op deze rechtsgebieden.

Deze tweede volledige editie van ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ (C&B) – eerder verscheen online een update van het tabellenpakket – geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting en allerlei regelkwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2010. C&B 2010 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Tabellen bij hoofdstuk 2:

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8: