Allochtonen bij de overheid, 2003 en 2005; Uitkomsten en toelichting

Deze tabellenset geeft een overzicht van het aantal banen van werknemers met een arbeidsduur van twaalf of meer uur per week bij de overheid in 2003 en 2005, met de focus op het aantal allochtone werknemers. De uitkomsten worden verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en klasse van het bruto uurloon. Vorig jaar zijn soortgelijke uitkomsten berekend voor 2000 en 2004.