Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

omslag C&B2012

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ (C&B) is een statistisch naslagwerk op het gebied van civiel en bestuursrecht. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. Deze editie bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met 2012.
C&B verschijnt in de serie ‘Justitie in statistiek’, waarbinnen eind 2013 ook de publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2012’ verscheen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) en de Raad voor de rechtspraak publiceren dit jaar voor de vijfde keer gezamenlijk over ontwikkelingen op het terrein van civiel en bestuursrecht.

Dit jaar is de structuur van de publicatie gewijzigd. Hierdoor wordt een beter onderscheid gemaakt tussen civiel en bestuursrecht, en kan beter aandacht worden besteed aan de procedures die er buiten de rechter om zijn voor het oplossen van geschillen. Ook is er hierdoor meer ruimte gekomen voor de personen en de uitgaven die een rol spelen binnen de civiele en bestuurlijke rechtspleging.

Tabellen Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7:

Tabellen bij hoofdstuk 8: