Rechtspraak in Nederland 2007

Voorpagina Rechtspraak in Nederland

Rechtspraak in Nederland 2007 bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door diverse rechterlijke colleges. Het CBS maakt deze publicatie in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak. Aan de orde komen burgerlijk recht, bestuurs- en strafrecht. Bovendien wordt aandacht besteed aan inkomsten, uitgaven en personeelssterkte van de rechterlijke macht. Daarnaast bevat Rechtspraak in Nederland 2007 enkele specifieke onderwerpen uit de afzonderlijke rechtsgebieden. Het betreft in deze editie bijdragen over gesubsidieerde rechtsbijstand, over schuldsaneringen, over de filterwerking die bestuursorganen kunnen hebben en over kenmerken van jeugdige verdachten in het strafrecht.

Bestelinfo:

Kengetal : W-37
ISBN  : 978-90-357-1347-5
ISSN  : 1566-7634 
Prijs  : € 21,20   (exclusief administratie- en verzendkosten)