Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

  • Aantal van vernieling verdachte minderjarigen in drie jaar tijd meer dan gehalveerd
  • Kinderen van verdachte ouders komen relatief vaak in aanraking met de politie
  • Jongeren relatief vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen

Verdachten

In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder. Ten opzichte van 2008 was de afname zelfs 19 procent. In dezelfde periode nam het aantal geregistreerde misdrijven met 6 procent af.
Dit blijkt uit de publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011 die door het CBS, WODC en Raad voor de Rechtspraak vandaag is uitgebracht.

Onder jongeren is de dalende trend sterker dan gemiddeld. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten was in 2011 met 54 duizend ruim een derde lager dan in 2008. Het aantal minderjarige jongeren dat verdacht wordt van vernielingen en openbare orde misdrijven, is in die periode zelfs meer dan gehalveerd. In dezelfde periode daalde het aantal geregistreerde vernielingen en openbare orde misdrijven van 232 duizend naar 181 duizend (-22 procent).

In 2011 werd bijna 3 procent van alle jongens en bijna 1 procent van alle meisjes verdacht van een misdrijf. Deze aandelen verschillen per gemeente. Van de grotere gemeenten kenden in 2010 Rotterdam en Den Haag met 6 procent het hoogste aandeel verdachte jongens; Emmen en Tilburg met minder dan 2 procent het laagste. Het aandeel aangehouden minderjarige meisjes was in Leiden en Groningen met 2 procent het hoogst.

Jongeren van 12 tot 25 jaar van wie de ouders wel eens verdachte van een misdrijf zijn geweest, hebben een drie keer zo grote kans om zelf in aanraking met politie te komen als jongeren van ouders die nooit verdachte zijn geweest. In 2010 werd 6 procent van de jongeren met een verdachte ouder voor een misdrijf aangehouden, tegen 2 procent van de jongeren zonder verdachte ouders.

Slachtofferschap

Een kwart van de bevolking van 15 jaar en ouder was in 2011 slachtoffer van een misdrijf, zoals een vermogens-, gewelds- of vandalisme-delict.  Dit aandeel is de laatste jaren vrijwel constant gebleven.

Leeftijd speelt een belangrijke rol bij de kans op slachtofferschap. Van de 18-24 jarigen was meer dan een derde slachtoffer in 2011. Onder 55-plussers was dit aandeel minder dan 20 procent. Van de groep van 75 jaar en ouder werd 10 procent slachtoffer in 2011.

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011

Bovenstaande en meer cijfers zijn terug te vinden in de publicatie Criminaliteit en Rechtshandhaving 2011. Met deze publicatie wordt door het CBS, WODC en de Raad voor de Rechtspraak een integraal beeld geschetst van ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit, slachtofferschap, vervolging en rechtshandhaving.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief grafieken.