Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

Omslag Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak publiceren dit jaar voor het eerst gezamenlijk over de ontwikkelingen op het terrein van geschilbeslechting in het civiele en bestuursrecht. De publicatie “Rechtspleging Civiel en Bestuur” is een statistisch naslagwerk op dit gebied. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.

Deze eerste editie “Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008” (C&B 2008) geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2008.
C&B 2008 is een naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over geschilbeslechting op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het distributiecentrum van Boom Juridische uitgevers:

Boom distributiecentrum te Meppel
Tel. 0522-23 75 55
Fax 0522-25 38 64
E-mail budh@boom distributiecentrum.nl
ISBN: 978-90-8974-266-7
Reeks: Onderzoek en beleid 284

Tabellen bij hoofdstuk 2:

Tabellen bij hoofdstuk 3:

Tabellen bij hoofdstuk 4:

Tabellen bij hoofdstuk 5:

Tabellen bij hoofdstuk 6:

Tabellen bij hoofdstuk 7: