Bestuursrechtspraak; demografie van rechtszaken

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een demografisch perspectief. Het artikel bespreekt een model voor een bestuursrechtelijke zaak en geeft daarmee meer inzicht in het feitelijk verloop van de zaken en de daarop gebaseerde statistiek.