Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:particuliere huishoudens
30 resultaten voor keyword:particuliere huishoudens

Pagina 1 van 2

Oekraïense vluchtelingen, 1 november 2023

Oekraïense vluchtelingen, demografie, huisvesting en werknemers in loondienst, 1 november 2023

Cijfers

Verschil sterfte naar geslacht tijdens eerste vijf weken corona-epidemie

In hoeverre verschilt de sterfte tussen mannen en vrouwen gedurende de eerste vijf weken van de corona-epidemie?

Artikelen

Bestedingen; consumptie huishoudens 1995-2019

Mutaties, indexcijfers, aandelen en waarden van consumptie door huishoudens naar goederen en diensten.

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Toename huishoudens vooral in en rond grote steden

In 2015 kwamen er 56 duizend nieuwe huishoudens bij. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden.

Artikelen

Consumenten besteden nauwelijks meer

Consumenten hebben in november 0,3 procent meer uitgegeven dan in november 2014, meldt CBS. Dat is de laagste stijging van de consumptie tot nu toe in 2015. Consumenten hebben in november aanzienlijk...

Artikelen

Ruim een vijfde minder bedrijven failliet in 2015

In december 2015 zijn er 5 bedrijven en instellingen meer failliet verklaard dan in november, meldt CBS. Ook in de drie voorgaande maanden steeg het aantal faillissementen. Met het decembercijfer is...

Artikelen

Vermogensongelijkheid in 2014 niet verder toegenomen

De ongelijkheid in vermogen nam in 2014 niet verder toe. Daarmee is een eind gekomen aan de voortdurende stijging van de ongelijkheid sinds het begin van de economische crisis. Het inkomen is veel...

Artikelen

Waarde bezittingen tijdens kredietcrisis gedaald

Tijdens de kredietcrisis daalde niet alleen de waarde van onroerend goed, maar ook die van woninginboedels en auto’s, zij het minder fors.

Artikelen
Artikelen

Vermogen van huishoudens gedaald in 2012

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2012 een doorsnee-vermogen van 27 duizend euro. Dat is 10 procent minder dan begin 2011.

Artikelen

Inkomensongelijkheid in 2012 gelijk gebleven

De verschillen tussen de inkomens in Nederland waren in 2012 even groot als een jaar eerder. Vergeleken met andere EU-landen is de inkomensongelijkheid in ons land betrekkelijk klein.

Artikelen

Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens onder water

Begin 2011 waren er 4,2 miljoen huishoudens met een eigen woning. Bij ruim één miljoen was de waarde van deze woning op dat moment lager dan de fiscale hypotheekschuld. Sinds 2008 is het aandeel...

Artikelen

Inkomensongelijkheid in 2011 vrijwel niet veranderd

De verschillen tussen de inkomens in Nederland waren in 2011 nagenoeg even groot als een jaar eerder. Sinds 2000 is de inkomensongelijkheid nauwelijks veranderd.

Artikelen

Dagelijkse handelingen moeilijk voor kwart 75-plussers

Van de 75-plussers heeft ruim een kwart grote moeite met één of meer alledaagse handelingen, zoals traplopen of aan- en uitkleden. Daarbij zijn vrouwen vaker beperkt dan mannen. Ook langdurige...

Artikelen

Vermogens huishoudens opnieuw lager

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is opnieuw geslonken. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-vermogen van een huishouden 29 duizend euro, begin 2010 was dat nog 33 duizend euro.

Artikelen

Opgroeien in Diversiteit - Beschrijving van de vervolgmeting Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid

Een beschrijving van de resultaten van de monitor diversiteit in het jeugdbeleid. Opdrachtgever: ZonMw.

Artikelen

Inkomensongelijkheid relatief gering in ons land

De inkomensongelijkheid in ons land is kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie.

Artikelen

Minder eenoudergezinnen afhankelijk van uitkering

In 2007 haalde 68,5 procent van de eenoudergezinnen het inkomen voornamelijk uit betaald werk. Dat is meer dan in 2005 toen dat voor bijna 63 procent van de eenoudergezinnen gold.

Artikelen

Koopkracht stijgt fors in 2006 en 2007

Na een lichte daling in 2005, is de koopkracht in 2006 en 2007 fors gestegen. Het zijn de hoogste stijgingen sinds 2001.

Artikelen

Outcomemonitor Krachtwijken brengt aandachtswijken in kaart

De nulmeting van de Outcomemonitor Krachtwijken brengt een grote hoeveelheid gegevens over de 40 aandachtswijken van minister Vogelaar bij elkaar. Het CBS ontwikkelde deze monitor in opdracht van het...

Artikelen

30 duizend mensen met topinkomen boven twee ton

Drie van de vier Nederlanders hadden in 2005 een eigen inkomen. Precies 2 procent daarvan, in totaal zo’n 240 duizend personen, beschikte over een bruto-inkomen van meer dan 100 duizend euro.

Artikelen