Vermogen van huishoudens gedaald in 2012

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2012 een doorsnee-vermogen van 27 duizend euro. Dat is 10 procent minder dan begin 2011. Sinds het begin van de economische crisis eind 2008 is de vermogenspositie van huishoudens voortdurend verslechterd.

Lagere eigenwoningwaarde én hogere hypotheekschuld

Begin 2008 bedroeg het vermogen van huishoudens in doorsnee nog 47 duizend euro, 20 duizend euro meer dan begin 2012. De vermogensdaling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de eigen woning die de voornaamste bezitting van huishoudens vormt. De waarde hiervan liep terug van 256 duizend euro begin 2008 tot 231 duizend euro begin 2012. Rond de 57 procent van alle huishoudens heeft een eigen woning.

Tegelijkertijd steeg de hypotheekschuld van de eigen woning tussen begin 2008 en begin 2012: van 143 duizend euro naar 163 duizend euro. Ongeveer 48 procent van de huishoudens heeft een hypotheek.

Vermogen van huishoudens, 1 januari

Vermogen van huishoudens, 1 januari

Meer huishoudens met schulden

Vergeleken met begin 2008 is vooral het aantal huishoudens waarvan de schulden groter zijn dan de bezittingen sterk toegenomen. Begin 2012 ging het om zo’n  830 duizend huishoudens, bijna 2,5 keer zoveel als in 2008.  Bij de grootste groep huishoudens (24 procent) bedroeg het vermogen 0 tot 5 duizend euro. Ook deze groep is de afgelopen jaren gegroeid.

Het aantal huishoudens met een vermogen van een ton of meer was begin 2012 lager dan begin 2008. Vooral het aantal met een vermogen tussen de 200 duizend en 500 duizend euro is flink afgenomen. Bij 154 duizend huishoudens (2 procent) was begin 2012 sprake van een vermogen van 1 miljoen euro of meer.

Huishoudens naar grootte van het vermogen, 1 januari

Huishoudens naar grootte van het vermogen, 1 januari

Hoogste inkomensgroep bezit bijna een derde van het totale vermogen

Bijna 30 procent van het totale vermogen is in handen van de 10 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Begin 2012 bedroeg hun doorsnee-vermogen 220 duizend euro. In de op een na hoogste inkomensgroep was dat met 121 duizend euro beduidend minder. De 10 procent laagste inkomens hadden in doorsnee 1 500 euro aan vermogen. Hun vermogen was goed voor 7 procent van het totaal.

Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomensgroep, 1 januari 2012*

Vermogensverdeling van huishoudens naar inkomensgroep, 1 januari 2012*

Noortje Pouwels-Urlings en Marion van den Brakel

 

Bronnen: StatLine,