Inkomensongelijkheid relatief gering in ons land

De inkomensongelijkheid in ons land is kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie. De meest egalitaire landen zijn Zweden en Denemarken. Daar zijn de inkomensverschillen het kleinst. In Griekenland en Portugal, maar ook in Groot-Brittannië zijn de inkomensverschillen daarentegen (relatief) groot.

Die grote kloof tussen arm en rijk in de zuidelijke en Angelsaksische landen komt doordat de overheid er een beperkt vangnet aan uitkeringen biedt. Zo moet een gezin bij werkloosheid veelal zelf de financiële klappen opvangen. In de Scandinavische landen, en ook in ons land, wordt juist veel inkomen door de overheid herverdeeld.

In de vijftien landen die voor 1 mei 2004 de Europese Unie vormden, is de ongelijkheid even groot als in de nieuwe lidstaten.

Inkomensongelijkheid in Europa, 2007*

Inkomensongelijkheid in Europa, 2007*

Marion van den Brakel

Bronnen:
StatLine, Personen in particuliere huishoudens naar kenmerken

Eurostat