Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens onder water

Begin 2011 waren er 4,2 miljoen huishoudens met een eigen woning. Bij ruim één miljoen was de waarde van deze woning op dat moment lager dan de fiscale hypotheekschuld. Sinds 2008 is het aandeel huishoudens met een woning met onderwaarde bijna verdubbeld: van 13 procent tot 25 procent.

Huishoudens met onderwaarde eigen woning, 1 januari

Huishoudens met onderwaarde eigen woning, 1 januari

Onderwaarde vooral bij jongere huishoudens

Bij bijna zes op de tien eigen woningen die onder water staan, is de eigenaar jonger dan 40 jaar. Deze groep heeft het eigen huis vaak gekocht in de periode vlak voordat de huizenprijzen gingen dalen en heeft nog maar een (klein) deel van de hypotheekschuld afgelost.

Van de huizenbezitters onder de 40 jaar, is er bij 60 procent sprake van onderwaarde van de eigen woning. Bij de huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 25 en 30 jaar is dat zelfs drie kwart. Onder 65-plussers is het aandeel met onderwaarde minder dan 2 procent.

Huishoudens met onderwaarde eigen woning naar leeftijd hoofdkostwinner, 1 januari 2011

Huishoudens met onderwaarde eigen woning naar leeftijd hoofdkostwinner, 1 januari 2011

Onderwaarde het hoogst bij hoofdkostwinner van 25 tot 35 jaar

In de gevallen waarin de waarde van de eigen woning lager is dan de fiscale hypotheekschuld, gaat het gemiddeld om een bedrag van 13 duizend euro. Bij jonge huishoudens staat de eigen woning niet alleen het vaakst onder water, ze hebben gemiddeld ook de hoogste onderwaarde. Begin 2011 bedroeg de gemiddelde onderwaarde bij een huiseigenaar tussen de 25 en 35 jaar bijna 30 duizend euro. Bij een 65-plushuishoudens was dat slechts zo’n duizend euro.

Gemiddelde onderwaarde eigen woning naar leeftijd hoofdkostwinner, 1 januari 2011

Gemiddelde onderwaarde eigen woning naar leeftijd kostwinner, 1 januari 2011

Jack Claessen en Reinder Lok

Bron: StatLine,