Inkomensongelijkheid in 2012 gelijk gebleven

De verschillen tussen de inkomens in Nederland waren in 2012 even groot als een jaar eerder. Vergeleken met andere EU-landen is de inkomensongelijkheid in ons land betrekkelijk klein.

Inkomensverschillen deze eeuw weinig veranderd

Sinds het begin van deze eeuw zijn de inkomensverschillen vrijwel niet veranderd. Alleen in 2007 was sprake van een kleine toename. Toen profiteerden de hoogste inkomens, waaronder veel zelfstandigen, bovengemiddeld van de economische opleving. De zelfstandigen werden in 2008 echter ook als eerste getroffen door de economische crisis, waardoor de inkomensongelijkheid weer afnam.

Onder zelfstandigen zijn de verschillen tussen de inkomens fors groter dan onder werknemers en uitkeringsontvangers. Ook zijn deze gevoeliger voor conjuncturele ontwikkelingen.

Inkomensongelijkheid naar voornaamste inkomensbron

Inkomensongelijkheid

Verschillen in Nederland relatief klein

Nederland staat nog net in de top-5 van Europese landen met een lage inkomensongelijkheid. Het meest egalitaire land is Slovenië, gevolgd door Zweden, Tsjechië en Slowakije. In Letland, Bulgarije, Portugal, Spanje en Griekenland zijn de verschillen tussen de inkomens naar verhouding groot.

Marion van den Brakel

Bronnen