Koopkracht stijgt fors in 2006 en 2007

Na een lichte daling in 2005, is de koopkracht in 2006 en 2007 fors gestegen. Het zijn de hoogste stijgingen sinds 2001.

Vette jaren

In 2006 en 2007 kwam de economie weer flink op stoom. Het positieve economische tij had zijn weerslag op de ontwikkeling van de koopkracht. In 2006 steeg de koopkracht gemiddeld met 2,4 procent en in 2007 met 3,1 procent.

Koopkrachtverandering

Koopkrachtverandering

Grootste koopkrachtstijging in 2001

Het hoogtepunt van de koopkrachtontwikkeling sinds begin jaren negentig lag in 2001. De koopkrachtstijging van 5,0 procent in dat jaar was vooral toe te schrijven aan de inkomensverbetering als gevolg van de herziening van het belastingstelsel. In de daaropvolgende jaren was de koopkrachtstijging alleen in 2002 hoger dan 1 procent, in 2005 was die zelfs negatief.

Inkomen van vijftigers het hoogst

In 2007 kwam het gemiddelde huishoudensinkomen uit op 22,1 duizend euro. Het inkomen verandert aanzienlijk gedurende de levensloop. Bij jongeren is vaak sprake van een sterke stijging. Zij beginnen met een laag inkomen en gaan vervolgens fors omhoog doordat zij (beter) betaald werk vinden of doordat hun loon op grond van leeftijd en ervaring stijgt.

Bij huishoudens met een hoofdkostwinner van 50 tot 55 jaar is het inkomen het hoogst, gemiddeld 26,3 duizend euro. De hoofdkostwinner, doorgaans van het mannelijke geslacht en voltijd werkend, bevindt zich dan aan de top van zijn salarisschaal. Na het 55ste levensjaar stoppen steeds meer mensen geheel of gedeeltelijk met werken, waardoor het inkomen daalt.

Gemiddeld huishoudensinkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2007

Gemiddeld huishoudensinkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2007

Reinder Lok

Bron: StatLine, Gemiddeld inkomen, particuliere huishoudens naar diverse kenmerken