Toename huishoudens vooral in en rond grote steden

Jongeren pakken spullen in in bestelbusje voor verhuizing naar studentenkamper
© Hollandse Hoogte
Op 1 januari 2016 telde Nederland ruim 7,7 miljoen huishoudens. Dat waren er 56 duizend meer dan een jaar eerder. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden. Dat meldt CBS.

In de regio Groot-Amsterdam kwam 16 procent van de extra huishoudens terecht, Groot-Rijnmond en regio Utrecht namen ieder bijna 9 procent voor hun rekening. Samen met de regio Den Haag ging het om 40 procent van de toename in het aantal huishoudens.

Ontwikkeling aantal huishoudens per regio in 2015
 Aantal
Groot-Amsterdam9116
Groot-Rijnmond4929
Utrecht4805
Agglomeratie 's-Gravenhage3662
Overig33077

Groot-Amsterdam telde begin dit jaar 1,4 procent meer huishoudens dan een jaar geleden, en was daarmee de snelst groeiende regio. Ook in de andere drie grotestadsregio’s nam het meer toe dan het landelijk gemiddelde van 0,7 procent.

Noord-Holland grootste groei huishoudens

Gezien de ontwikkelingen in en rond Amsterdam is het niet verwonderlijk dat Noord-Holland de provincie met de grootste toename in het aantal huishoudens was. Er kwamen 13 duizend huishoudens bij, een toename van 1 procent. In de drie noordelijke provincies nam het aantal huishoudens met 0,3 procent toe.

Ook meer huishoudens in krimpregio’s

Ook in de regio’s in Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland waar de bevolking afnam of vrijwel gelijk bleef, kwamen er huishoudens bij. Dat komt vooral doordat meer mensen alleen wonen, bijvoorbeeld verweduwde ouderen, gescheidenen of jongeren.In 2015 nam het aantal huishoudens in Nederland met 0,7 procent sneller toe dan de bevolking (0,5 procent), waarmee de langetermijnverschuiving van meer- naar eenpersoonshuishoudens doorzet. Vergeleken met 2000 zijn er nu 14 procent meer huishoudens en 7 procent meer inwoners. Het aantal eenpersoonshuishoudens nam met 28 procent toe, het aantal meerpersoonshuishoudens met 6 procent.

Volgende week verschijnt de regionale bevolkings- en huishoudensprognose.