Inkomensongelijkheid in 2011 vrijwel niet veranderd

De verschillen tussen de inkomens in Nederland waren in 2011 nagenoeg even groot als een jaar eerder. Sinds 2001 is de inkomensongelijkheid nauwelijks veranderd.

Verschillen iets groter in 2007

Alleen in 2007 nam de inkomensongelijkheid licht toe. Toen profiteerden de hoogste inkomens, waaronder veel zelfstandigen, bovengemiddeld van de economische opleving. De ondernemers werden in 2008 en 2009 echter ook als eerste getroffen door de economische crisis, waardoor de inkomensongelijkheid weer op een lager niveau kwam te liggen. Onder zelfstandigen zijn de inkomensverschillen fors groter dan onder werknemers en uitkeringsontvangers en fluctueren bovendien meer in de tijd.

Inkomensongelijkheid

Inkomensongelijkheid

Inkomensverschillen in Nederland betrekkelijk klein

Ook in Duitsland stegen de inkomensverschillen in 2007. Ze bleven daarna echter stabiel op het hogere niveau, waardoor de ongelijkheid er nu groter is dan in Nederland. In Zweden, dat na Slovenië de laagste inkomensongelijkheid van de EU-landen heeft en dat qua welvaartspeil vergelijkbaar is met Nederland, bleven de inkomensverschillen de afgelopen jaren gelijk.

Nederland staat nog net in de top-5 van Europese landen met de minste inkomensongelijkheid. Behalve Slovenië en Zweden maken ook Tsjechië en Finland daar deel van uit. In Letland, Portugal, Spanje, Griekenland en Roemenië zijn de verschillen tussen de inkomens het grootst.

Marion van den Brakel

Bronnen: