Vermogens huishoudens opnieuw lager

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is opnieuw geslonken. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-vermogen van een huishouden 29 duizend euro, begin 2010 was dat nog 33 duizend euro. Dat komt neer op een daling van 12 procent.

Minder vermogen door daling waarde eigen woning

Ook begin 2010 kwam het vermogen van huishoudens lager uit dan een jaar eerder. Het vermogensverlies is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna zes op de tien huishoudens bezitten een eigen woning.

Begin 2011 was de doorsnee-waarde van de eigen woning 233 duizend euro, tegen 237 duizend euro begin 2010. De hypotheekschuld groeide van 156 duizend euro in 2010 tot 160 duizend euro in 2011. Ook de overige schulden stegen, van 37 tot 42 duizend euro

Vermogen van huishoudens, waarde eigen woning, financiële bezittingen en schulden, 1 januari

Vermogen van huishoudens, waarde eigen woning, financiële bezittingen en schulden, 1 januari

Effectenportefeuille huishoudens gestegen

Het geldbedrag aan effecten zoals aandelen en obligaties nam toe van 13 duizend euro begin 2010 naar 15 duizend euro op 1 januari 2011. Ruim 20 procent van de huishoudens bezat effecten. Bank- en spaartegoeden van huishouden waren begin 2011 goed voor 14 duizend euro, evenveel als een jaar eerder. Bijna iedereen heeft een bank- en/of spaarrekening.

Minder miljonairs

Begin 2011 waren er 151 duizend huishoudens met een vermogen van 1 miljoen of meer. Dat waren er 12 duizend minder dan een jaar eerder. Ook het aantal huishoudens met een vermogen van 100 duizend tot 1 miljoen euro daalde. Het aantal huishoudens met een negatief vermogen of een vermogen tot 5 duizend euro daarentegen, nam toe. 

Huishoudens naar grootte van hun vermogen, 1 januari

Huishoudens naar grootte van hun vermogen, 1 januari

Jack Claessen

Bronnen: