Zoekresultaten

55 resultaten voor keyword:obligaties
55 resultaten voor keyword:obligaties

Pagina 1 van 3

Vermogensbestanddelen per 1%-groep van het vermogen, per 1 januari 2006-2014*

De tabellen bevatten cijfers over het vermogen en de vermogensopbouw van particuliere huishoudens voor alle 1%-groepen van het vermogen voor de jaren 2006-2014 (per 1 januari). De cijfers over 2014...

Cijfers

Vermogensbestanddelen van de top-0,1% hoogste vermogens, per 1 januari 2011-2014*

In deze tabel worden gegevens over het vermogen en de vermogensopbouw van de 0,1 procent huishoudens met de hoogste vermogens getoond voor de jaren 2011-2014 (per 1 januari). De cijfers voor 2014...

Cijfers

Vermogen van huishoudens, totaal en top-1% hoogste vermogens, per 1 januari 2006-2014*

In deze tabel wordt een overzicht gegeven van het vermogen van alle huishoudens en van de 1% huishoudens met de hoogste vermogens voor de jaren 2006-2014 (cijfers per 1 januari). De cijfers voor 2014...

Cijfers

Buitenlands bezit van Nederland groeit snel

Het netto buitenlands bezit van Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen tot een recordhoogte van 659 miljard euro. Dit zogenaamde extern vermogen bestaat uit de buitenlandse bezittingen...

Artikelen

Nederlandse overheid heeft voor 11,9 miljard euro aan Griekenland geleend

De Europese landen hebben samen 195 miljard euro uitgeleend aan de Griekse overheid. De Nederlandse bijdrage is 11,9 miljard, ofwel ruim 700 euro per Nederlander. De Griekse overheidsschuld bestaat...

Artikelen

Huishoudens trekken zich terug uit de obligatiemarkt

Huishoudens hebben sinds 2009 een groot deel van hun obligaties verkocht. Eind september 2014 bezaten Nederlandse huishoudens in totaal 10,3 miljard euro aan obligaties plus kortlopende...

Artikelen

Regionale vermogensverdeling, 2011

Het gemiddelde en mediane vermogen van particuliere huishoudens naar provincie en naar gemeente.

Cijfers

Beleggingen institutionele beleggers 1,8 biljoen euro

Aan het eind van 2012 bedroegen de beleggingen van institutionele beleggers 1 822 miljard euro. Daarvan is 1 097 miljard euro pensioenvermogen.. Van de totale beleggingen is aan het eind van 2012 974...

Artikelen

Waarde aandelenbezit pensioenfondsen en verzekeraars gedaald

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2013 bedroeg de waarde van de aandelen en overige deelnemingen in bezit van verzekeraars en pensioenfondsen 705 miljard euro. Dit is minder dan een kwartaal...

Artikelen

Provincies hebben voor 8,6 miljard euro belegd

Eind 2011 hadden de provincies samen voor 8,6 miljard euro aan beleggingen. Dat is 0,9 miljard euro meer dan eind 2010. De provincies beleggen vooral in obligaties.

Artikelen
Artikelen

Vermogens huishoudens opnieuw lager

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is opnieuw geslonken. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-vermogen van een huishouden 29 duizend euro, begin 2010 was dat nog 33 duizend euro.

Artikelen

Geëmigreerde vijftigers en zestigers hebben meer vermogen dan blijvers

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen.

Artikelen
Artikelen

Fors koersverlies voor beleggers in Nederlandse staatsobligaties

Beleggers in Nederlandse staatsobligaties hadden in het eerste kwartaal van 2011 met forse koersdalingen te maken.

Artikelen

Financieel vermogen van Nederland neemt verder toe

Het financieel vermogen van Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2010 uit op 317 miljard euro. Dit betekent dat Nederland voor 317 miljard euro meer vorderingen op dan schulden aan het...

Artikelen

Huishoudens sparen meer en beleggen minder

Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 bezaten huishoudens 394 miljard euro aan liquide middelen, gemiddeld 54 duizend euro per huishouden. Het overgrote deel hiervan betrof spaartegoeden....

Artikelen
Artikelen

Overheid plaatst voor 240 miljard euro aan obligaties

De overheid heeft in 2009 voor bijna 240 miljard euro aan obligaties en kortlopende leningen geplaatst op de Amsterdamse beurs. Dit is ruim drie kwart van de nieuw uitgegeven obligaties dat jaar.

Artikelen

Inkomen huishoudens fors lager

In het derde kwartaal van 2009 hadden huishoudens 3,0 miljard euro minder te besteden dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor inflatie komt dit neer op een daling van 3,3 procent.

Artikelen

Eigen woning belangrijkste bezit

In 2006, ruim vóór de kredietcrisis, hadden de Nederlandse huishoudens 1 566 miljard euro aan bezittingen, met de eigen woning als hoofdmoot. Tegenover dat bezit stond een schuldenlast van 572...

Artikelen

Veel minder vermogen, maar meer inkomen voor huishoudens in 2008

Huishoudens hebben als gevolg van de financiële crisis de waarde van hun aandelen en obligaties in 2008 met 66 miljard euro zien krimpen. Hiermee verdampte een kwart van het aandelenvermogen en ruim...

Artikelen
Artikelen

Overheid zorgt voor forse groei obligatiemarkt in 2008

De obligatiemarkt van Euronext Amsterdam is ondanks de kredietcrisis in 2008 fors gegroeid. De totale waarde van obligaties genoteerd in Amsterdam steeg met 15 procent tot 780 miljard euro.

Artikelen