Provincies hebben voor 8,6 miljard euro belegd

Eind 2011 hadden de provincies samen voor 8,6 miljard euro aan beleggingen. Dat is 0,9 miljard euro meer dan eind 2010. Gelderland en Noord-Brabant hebben het meest belegd. De provincies beleggen vooral in obligaties.

Sterke toename beleggingen na verkoop van Nuon en Essent

Sinds 2009 is de omvang van de beleggingen van provincies flink toegenomen. Dit komt vooral door de verkoop van de aandelen van energiebedrijven Nuon en Essent die de provincies gezamenlijk bijna 13 miljard euro opleverde. Een deel hiervan werd geïnvesteerd in obligaties en andere beleggingen. Eind 2008 hadden de provincies 860 miljoen euro belegd, een jaar later was dat al 5,8 miljard euro. Eind 2011 was de totale omvang van de beleggingen gestegen tot 8,6 miljard euro, ongeveer tien keer zoveel als in 2008. Ter vergelijking: de totale kosten van de provincies bedroegen in 2011 zo’n 11,4 miljard euro.

Beleggingen provincies, ultimo jaarcijfers

Beleggingen provincies, ultimo jaarcijfers

Gelderland en Noord-Brabant goed voor helft van de beleggingen

De provincie Gelderland heeft met ruim 2,5 miljard euro het meest belegd, gevolgd door Noord-Brabant met bijna 2,2 miljard euro. Samen zijn deze provincies goed voor meer dan de helft van de beleggingen van de provincies. Gelderland en Noord-Brabant verdienden in 2009 veel geld met de aandelenverkoop van Nuon respectievelijk Essent.

De provincies Drenthe en Zuid-Holland hebben geen beleggingen, terwijl Flevoland, Noord-Holland en Zeeland voor slechts enkele miljoenen euro hebben uitstaan. Behalve Noord-Holland, dat door middel van schatkistbankieren haar middelen bij de staat heeft ondergebracht, hebben deze provincies geen of weinig opbrengsten gehad uit de verkoop van Nuon en Essent.

Provincies met beleggingen, ultimo 2011 
 

Provincies met beleggingen, ultimo jaarcijfers

Provincies beleggen vooral in obligaties

Van de beleggingen van de provincies bestaat veruit het grootste deel - 7,2 miljard euro - uit obligaties. Ongeveer 3,8 miljard euro hiervan is belegd in obligaties die zijn uitgegeven door financiële instellingen, terwijl het bij 3,4 miljard euro om staatsobligaties gaat. Franse (1,0 miljard euro), Nederlandse (0,9 miljard euro) en Oostenrijkse (0,7 miljard euro) staatsobligaties zijn daarbij favoriet. Behalve in obligaties hebben de provincies ook belegd in deposito’s (0,4 miljard euro) en garantieproducten (1,0 miljard euro).

Hilbert van Dijk

Bron: StatLine, Provincierekeningen; balans naar regio en per provincie