Financieel vermogen van Nederland neemt verder toe

Het financieel vermogen van Nederland kwam in het eerste kwartaal van 2010 uit op 317 miljard euro. Dit betekent dat Nederland voor 317 miljard euro meer vorderingen op dan schulden aan het buitenland heeft. Per Nederlander komt dit neer op ruim 19 duizend euro.

Herstel vanaf medio 2009

De financiële crisis raakte Nederland relatief hard in de tweede helft van 2008 en het begin van 2009. Het financieel vermogen van Nederland nam in deze periode met 50 miljard euro af. Nadien is er weer een stijgende lijn ingezet. Vergeleken met het dieptepunt van begin 2009 is het financieel vermogen per Nederlander in een jaar tijd met 4 300 euro gestegen.

Financieel vermogen van Nederland t.o.v. het buitenland

Financieel vermogen van Nederland t.o.v. het buitenland

Transacties en waardestijgingen

Veranderingen in het financieel vermogen van Nederland kunnen twee oorzaken hebben. Ten eerste verandert dit vermogen door financiële transacties tussen Nederland en het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn het aan- of verkopen van buitenlandse aandelen of obligaties en het opnemen of aflossen van leningen in het buitenland. Ten tweede spelen waardeveranderingen een rol. Daarbij gaat het om wisselkoersveranderingen en waardeveranderingen van aandelen en obligaties door prijsontwikkelingen op de financiële markten.

Groter belang transacties

De dip van eind 2008 en begin 2009 werd voor ruim 90 procent veroorzaakt door waardedalingen van aandelen en obligaties. Het herstel dat in het tweede kwartaal van 2009 is ingezet en nog steeds voortduurt, komt voor ‘slechts’ 60 procent door waardestijgingen en voor 40 procent door transacties.