Buitenlands bezit van Nederland groeit snel

Het netto buitenlands bezit van Nederland is in het eerste kwartaal van 2015 gestegen tot een recordhoogte van 659 miljard euro. Dit zogenaamde extern vermogen bestaat uit de buitenlandse bezittingen van Nederlandse huishoudens en organisaties minus de Nederlandse bezittingen van buitenlandse partijen. De afgelopen kwartalen pakten ontwikkelingen op de aandelenmarkt en valutaschommelingen positief uit voor de Nederlandse positie.

Extern vermogen van Nederland

Handelssaldo voedt het extern vermogen

Het extern vermogen van Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2015 met 135 miljard tot een recordhoogte van 659 miljard euro. De veranderingen in het extern vermogen worden voor een deel veroorzaakt door het saldo van investeringen die Nederlanders doen in het buitenland en die buitenlanders doen in Nederland. Met name door het handelsoverschot heeft Nederland elk kwartaal geld over voor buitenlandse investeringen.

Daling euro heeft positief effect

Een evenzo belangrijke rol spelen waardeveranderingen van al bestaande bezittingen, ontstaan door investeringen in het verleden. Het gaat hierbij vooral om wisselkoersveranderingen en ontwikkelingen op de beurzen voor aandelen en obligaties. De afgelopen kwartalen waren het vooral de waardeveranderingen die het extern vermogen omhoog stuwden. In het vierde kwartaal van 2014 leverden koersmutaties het belangrijkste positieve effect. In het eerste kwartaal van 2015 was er daarnaast een sterk positief effect te zien van de daling van de euro. Dit effect is positief doordat de waarde van Nederlandse bezittingen minder waard worden voor eigenaren van buiten de eurozone, en andersom. Vooral pensioenfondsen en verzekeraars zagen hun buitenlandse bezittingen in waarde stijgen.

Waardeontwikkeling extern vermogen naar oorzaak

Bron:

StatLine, Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen