Waarde aandelenbezit pensioenfondsen en verzekeraars gedaald

Aan het eind van het tweede kwartaal van 2013 bedroeg de waarde van de aandelen en overige deelnemingen in bezit van verzekeraars en pensioenfondsen 705 miljard euro. Dit is minder dan een kwartaal eerder, toen de waarde van de aandelen en overige deelnemingen 724 miljard euro bedroeg. De totale waarde van hun obligaties veranderde weinig en kwam uit op 450 miljard euro.

Waarde aandelenbezit vooral afgenomen door koersdalingen

Het is voor het eerst sinds medio 2011 dat de waarde van de aandelen en overige deelnemingen van pensioenfondsen en verzekeraars is afgenomen. Per saldo trokken pensioenfondsen en verzekeraars zich iets terug uit de aandelenmarkt, maar de afname in het tweede kwartaal van 2013 kwam vooral door koersdalingen. De koersen van obligaties daalden ook, maar hier stond tegenover dat pensioenfondsen en verzekeraars meer obligaties kochten dan verkochten.

Financiële activa verzekeraars en pensioenfondsen

Financiele activa verzekeraars en pensioenfondsen
Hoger percentage aandelen en overige deelnemingen dan voor kredietcrisis

Aandelen en overige deelnemingen vormen al sinds begin 2010 ongeveer 50 procent van de totale financiële bezittingen van verzekeraars en pensioenfondsen. Dit percentage is duidelijk hoger dan in de jaren voor de kredietcrisis, toen 40 à 45 procent van de financiële bezittingen uit aandelen en deelnemingen bestond. Dit komt echter voor een belangrijk deel doordat pensioenfondsen in 2009 meer geld via beleggingsinstellingen gingen beleggen. Deze beleggingen worden op de balans van verzekeraars en pensioenfondsen geregistreerd als deelneming. De beleggingsinstellingen kunnen echter wel in obligaties beleggen.

Financiële activa verzekeraars en pensioenfondsen

Financiele activa verzekeraars en pensioenfondsen
Lagere pensioenvoorzieningen

De pensioenvoorzieningen, de totale bezittingen ter dekking van de pensioenverplichtingen, namen voor het eerst in jaren iets af: van bijna 1052 miljard euro aan het eind van het eerste kwartaal naar bijna 1027 miljard euro aan het eind van het tweede kwartaal van 2013. Deze afname is geheel te wijten aan koersdalingen, die een negatief effect van bijna 30 miljard euro op de pensioenvoorzieningen hadden. Doordat het saldo van pensioenpremies en inkomsten uit beleggingen (rente en dividenden) enerzijds en pensioenuitkeringen anderzijds 4,5 miljard euro positief was, bleef de afname van de pensioenvoorziening beperkt tot ruim 25 miljard euro. De voorziening voor levensverzekeringen nam ook iets af; van 220 naar 217 miljard euro.

Voorzieningen

Voorzieningen
Dekkingsgraad en beurskoersen na afloop tweede kwartaal weer omhoog

Na afloop van het tweede kwartaal stegen de aandelenbeurzen weer. Ook de dekkingsgraad van pensioenfondsen, die de verhouding tussen de bezittingen en de actuariële pensioenverplichtingen weergeeft, nam weer toe. Volgens De Nederlandsche Bank bedroeg de dekkingsgraad eind augustus 104 procent, tegen 102 procent eind juni en 106 procent eind maart.

Bron: StatLine, Sectorrekeningen Kerngegevens