In het buitenland belegd vermogen

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.

Het bovenste deel van deze visualisatie toont per beleggingssoort de verdeling naar binnen- en buitenlandse beleggingen. Het onderste deel laat voor de totale beleggingen de verdeling van de binnen- en buitenlandse beleggingen zien. Dat is te zien voor het totaal van de institutionele beleggers, en voor de 3 groepen afzonderlijk: pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.

Door de visualisatie af te spelen voor het totaal van de institutionele beleggers is te zien dat in 1980 nog slechts een zeer beperkt deel in het buitenland is belegd, en dat het dan vooral om buitenlandse aandelen gaat. Vanaf 1995 is te zien dat totale beleggingen alsmede buitenlandse aandelen en obligaties sterk toenemen. Dat heeft te maken met de totstandkoming en  later de invoering van de euro. In 2008 is een opmerkelijke verschuiving te zien van buiten- naar binnenlandse aandelen. Dit heeft te maken met de inleg door enkele pensioenfondsen in door hun opgerichte beleggingsfondsen. Dit is nog beter te zien door de visualisatie af te spelen voor de pensioenfondsen.

Wordt de visualisatie afgespeeld voor de beleggingsinstellingen. Dan blijkt dat deze van oudsher veel in het buitenland beleggen.