Forse vermogensverliezen huishoudens

In het vierde kwartaal van 2008 verloren Nederlandse huishoudens 84 miljard euro op hun vermogen. Per inwoner komt dit neer op een verlies van ruim 5 duizend euro. Niet eerder leden huishoudens een dergelijk groot vermogensverlies als gevolg van een beursval. Zij verloren zowel direct op hun eigen aandelen- en obligatiebezit, als indirect op hun beleggingen van pensioen- en levensverzekeringen.

Financieel bezit gedaald door slecht beursklimaat

Door koersverliezen liep het eigen aandelenbezit van huishoudens in het vierde kwartaal terug van 196 naar 176 miljard euro, een afname van 10,4 procent. Tegelijkertijd namen de pensioen- en levensverzekeringsreserves af met 5,8 procent tot 813 miljard euro. Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen worden net als de eigen aandelen en obligaties gerekend tot de financiële bezittingen van huishoudens. Het waardeverlies op obligaties van huishoudens bedroeg in het vierde kwartaal 1 miljard euro.

Financieel vermogen huishoudens

Financieel vermogen huishoudens

Financieel vermogen sterk afgenomen

Het financieel vermogen van huishoudens is gelijk aan het verschil tussen de financiële bezittingen en schulden. Als gevolg van de afname van de financiële bezittingen met 68 miljard euro en een toename van de schuldenlast met 16 miljard euro, daalde het financieel vermogen van huishoudens in het vierde kwartaal met 84 miljard euro. Dit is een daling van 10,9 procent. Aan het einde van het vierde kwartaal bedroeg het financieel vermogen van huishoudens 688 miljard euro. Per inwoner is het financieel vermogen afgenomen van 47 naar 42 duizend euro.