Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:musea
44 resultaten voor keyword:musea

Pagina 1 van 2

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid bezoeken, tarieven, werkgelegenheid

Cijfers

Musea; bedrijfsopbrengsten en -kosten

Aantal musea, bedrijfsopbrengsten en -kosten Directe en indirecte opbrengsten, arbeidskosten, huisvestingskosten

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Bruto binnenlands product naar productiecomponenten, bestedingencategoriëen en inkomensbestanddelen, jaargegevens

Cijfers

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, regio

Vestigingen van bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en regio.

Cijfers

Opnieuw minder bezoekers in Nederlandse musea

Nederlandse musea trokken in 2021 mede door een lange lockdown ruim 2 miljoen (-14 procent) minder bezoekers dan een jaar eerder.

Artikelen

2019 jaar van groei voor musea

Ten opzichte van 2015 trokken de musea 12 procent meer bezoeken en groeiden de publieksinkomsten met 17 procent.

Artikelen

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Feiten en cijfers over de cultuur, sport en recreatie

Artikelen

Attractieparken; personeel, baten en lasten, bezoekers 1998 - 2018

Aantal parken en bezoekers, personeel - en exploitatiegegevens. 2 jaarlijkse perioden.

Cijfers

Prijs voor dagje uit stijgt harder dan gemiddeld

De prijs van een dagje uit is in de afgelopen vijf jaar gemiddeld sterker gestegen dan de consumentenprijzen. Vooral de toegangsprijs voor musea en dierentuinen is gestegen; deze was in juli 2019 17...

Artikelen

Factsheet Musea in Nederland in 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Artikelen

Musea in Nederland 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016

Artikelen

Buitenlandse toerist steeds belangrijker voor musea

Nederlandse musea trokken in 2015 bijna 24 miljoen Nederlandse en ruim 9 miljoen buitenlandse bezoekers.

Artikelen

Musea en internetdata, 2016

Cijfers over musea, zoals bezoekersaantallen, toegangsprijzen en het gebruik van sociale media, worden nu verkregen via jaarlijkse enquêtes onder musea (vanaf onderzoeksjaar 2015 digitaal).

Artikelen

Musea voor beeldende kunst grote publiekstrekkers

Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers. Dat meldt CBS.

Artikelen

Musea; bezoeken, tarieven en type collectie, 1993 - 2013

Openstelling, type collectie, grootteklasse, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen en personeel

Cijfers

Musea; financiële gegevens, bedrijfsopbrengsten en -kosten 1993 - 2013

Bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten, bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldi en eindresultaat

Cijfers

Grote musea winnen slag om bezoekers

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen...

Artikelen
Artikelen

Factsheet Gelderland

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Factsheet Flevoland

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen

Artikelen

Factsheet Limburg

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Factsheet Drenthe

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen

Factsheet Noord-Holland

Cijfers en grafieken over belangrijke provinciale beleidsterreinen.

Artikelen