Musea naar provincie en type, 2009-2018

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën over de periode van 2009 tot en met 2018.

Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De tijdreeks bevat gegevens over de jaren 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 en 2018. De tabellenset bevat negen uitgebreide tabellen waarin de resultaten worden uitgesplitst naar regio (provincie), type museum (beeldende kunst en overige musea), naar geregistreerde (BIS en overig geregistreerd) en niet geregistreerde musea en naar aard van de collectie (kunst, geschiedenis, natuurhistorie, bedrijf en techniek, volkenkunde, overig).

Deze tabellenset is ook gedeeld met de Museum Vereniging. Met deze partij werkt het CBS samen in het samenstellen van de cijfers.