Musea naar type collectie, 2009-2016

Cijfers over musea in Nederland met betrekking tot aantal bezoeken, bezoekerskenmerken en collecties over de periode 2009 tot en met 2016.
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor economisch onderzoek behoefte aan een tijdreeks met gegevens over musea in Nederland.
De tijdreeks betreft de jaren 2009, 2011, 2013, 2015 en 2016. De resultaten zijn uitgesplitst naar type museum (beeldende kunst, volkenkunde, bedrijf & techniek, geschiedenis en natuurlijkehistorie).

De tabellenset wordt geleverd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze data zijn bedoeld voor de Erfgoed Monitor, en in het verlengde daarvan voor de Erfgoed Balans van OCW.