Musea in Nederland 2016

Dit paper beschrijft op een aantal kernpunten de musea in Nederland in 2016. Onderwerpen die aanbod komen zijn aantal en bezoek aan musea voor Nederland totaal, maar ook naar provincie. Bezoek wordt uitgesplitst naar binnen- en buitenland. Ook wordt voor Nederland totaal gekeken naar de leeftijd van de bezoekers en het bezoek vanuit het onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de collecties, de maatschappelijke functie, rechtsvorm en type en grootte van musea in Nederland. Tenslotte wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven van musea en de werkgelegenheid, inclusief het aantal vrijwilligers.
Het onderzoek is een samenwerkingsverband met de Museumvereniging, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.