Factsheet Musea in Nederland in 2016

Kerncijfers over de musea in Nederland in 2016. Onderwerpen die aanbod komen: aantal en bezoeken aan musea voor Nederland, totaal en per provincie: bezoeken naar de leeftijd; bezoeken vanuit het onderwijs. Andere onderwerpen: inkomsten en uitgaven van musea en de werkgelegenheid, inclusief het aantal vrijwilligers.
Het onderzoek is een samenwerkingsverband met de Museumvereniging, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bronnen