Musea naar aard van de collectie, 2009-2017

Cijfers over het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financieën van musea in Nederland voor de periode van 2009 tot en met 2017.

Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De tijdreeks bevat gegevens over de jaren 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 en 2017. De tabellenset bevat twee uitgebreide tabellen waarin de resultaten worden uitgesplitst naar de aard van de collectie van het museum.

Deze tabellenset is ook gedeeld met het ministerie van OCW en de Museum Vereniging. Met deze partijen werkt het CBS samen in het samenstellen van de cijfers.