Musea naar provincie en type, 2009-2019

Cijfers over musea in Nederland, het aantal bezoeken en kenmerken van bezoekers, werknemers, collecties en financiën over de periode van 2009 tot en met 2019.
Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De tijdreeks bevat gegevens over de jaren 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. De tabellenset bevat 15 uitgebreide tabellen waarin de resultaten worden uitgesplitst naar regio (provincie, COROP, gemeente en gemeentegrootteklasse), type museum (beeldende kunst en overige musea), naar geregistreerde (BIS en overig geregistreerd) en niet geregistreerde musea, naar aard van de collectie (kunst, geschiedenis, natuurhistorie, bedrijf en techniek, volkenkunde, overig) en naar museumgrootte (klein, middelgroot en groot).

Deze tabellenset is ook gedeeld met de Museumvereniging (MV). Met deze partij werkt het CBS samen in het samenstellen van de cijfers.