Zoekresultaten

24 resultaten voor keyword:kwaliteitswaarborging
24 resultaten voor keyword:kwaliteitswaarborging

Adreskwaliteit 2021

Kwaliteitsmeting van de basisregistratie personen (BRP) in 2021 laat een adreskwaliteit van 97,4 procent zien op persoonsniveau en 95,2 procent op adresniveau. Deze kwaliteitpercentages zijn groter...

Publicaties

Internationale experts leggen het CBS langs de meetlat

Onlangs was het CBS voor de derde keer onderwerp van een peer review vanuit het Europees Statistisch Systeem (ESS).

Artikelen

CBS-interviewers veilig op pad in coronatijd

Om nauwkeurige cijfers over de Nederlandse samenleving te kunnen maken, is het belangrijk dat voldoende personen de enquêtes van het CBS invullen.

Artikelen

Methodenaudits bij nationale statistische instellingen

Methodenaudits bij nationale statistische instellingen – een internationale inventarisatie

Artikelen

Big data in de officiële statistiek

Voor het gebruik van big data in de officiële statistiek zijn methodologische vernieuwingen noodzakelijk.

Artikelen

Innovatief onderzoek CBS inspireert datascientists

Voor datascientists is het dan ook dé grote uitdaging om methoden te ontwikkelen die grote hoeveelheden data kunnen ‘vertalen’ naar hoogwaardige statistiek

Artikelen

Kwaliteitsmanagement voor methodologie

Methodological departments of national statistical institutes should adopt formal quality certification for ISO 9001.

Artikelen

Statistische kwaliteit: certificering, regels, cultuur

National statistical institutes should adopt formal quality certification, e.g. ISO or EFQM.

Artikelen

Samenwerking CBS en IFV: kennis en expertise delen

De brandweerstatistiek komt tot stand aan de hand van de data die de 25 veiligheidsregio’s aan ons aanleveren

Artikelen

Kwaliteitsrapportage NEM 2017

Kwaliteitsbeoordeling van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring 2017

Publicaties

Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk?

Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang

Artikelen

Vlinderstand belangrijke graadmeter voor de natuur

actuele informatie over veranderingen in de dagvlinderstand in Nederland en Europa

Artikelen

EU-missie bezoekt statistiekbureau van Noord-Cyprus

Adviseren over actuele stand van zaken en kwaliteit van statistieken bij het statistisch bureau van Noord-Cyprus

Artikelen

CBS haalt banden aan met Caribische statistiekbureaus

Het CBS gaat nauwer samenwerken met de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Artikelen

Dataverzameling CBS: kwaliteit en klant centraal

Klanten staan centraal bij het ISO-certificaat.

Artikelen

Kwaliteitsrichtlijnen

De Kwaliteitsrichtlijnen beschrijft de normen waaraan statistische processen van het CBS moeten voldoen. De richtlijnen vormen de basis voor audits en self-assessments van statistische processen. Dit...

Artikelen

Record Linkage in Health Data: a simulation study

Record linkage is becoming more and more common in statistical and academic research. Linking records makes it possible to combine data from different sources to answer research questions that are...

Artikelen

49 Factors that Influence the Quality of Secondary Data Sources

Data quality is important for statistical institutes, not only in relation to the data they produce, but also because they use more and more secondary data sources to produce statistics. Examples of...

Artikelen

A new model for quality management

This paper explains the OQM model developed by SN, and describes nine applications of the model. The applications vary from large-scale (TQM and process assurance) to small-scale. They demonstrate...

Artikelen

Is er nog plaats voor een nieuw kwaliteitsmodel?

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag wat de kwaliteit van het OQM model is. Het OQM model is ontwikkeld door het CBS en ook geïmplementeerd binnen het CBS. Het is een model voor het...

Artikelen

The creation and application of a new quality management model

This paper gives introduction to the OQM model, discusses its characteristics and advantages, and describes the applications of the model up to now.

Artikelen

Checklist voor Kwaliteit van Statistische Output

Dit rapport beschrijft negentien eigenschappen van statistische output. Elke eigenschap – ook wel aspect genoemd – is uitgewerkt volgens een bepaalde structuur te beginnen met de definitie van de...

Artikelen

Objectgeoriënteerde kwaliteitszorg

Dit rapport beschrijft hoe kwaliteit in een organisatie kan worden gemanaged. Volgens het model wordt eerst een keuze gemaakt uit de relevantie aandachtsgebieden. Binnen elk aandachtsgebied dienen...

Artikelen

Kwaliteit

Kwaliteit

Overig