Kwaliteit

Deel van het pand van het CBS in Leidschenveen, met zicht op de werkruimtes van de directie Communicatie en Nieuws

CBS heeft als missie het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Deze missie vereist dat de kwaliteit van de statistische informatie gegarandeerd is. CBS heeft daartoe een systeem van kwaliteitsmanagement ingericht, dat gebaseerd is op de internationale standaard ISO 9001:2015. CBS wil daarmee op dit terrein tot de best presterende statistiekbureaus blijven horen. De CBS Kwaliteitsverklaring beschrijft hoe aan bovengenoemde normen wordt voldaan.

Praktijkcode voor de Europese statistieken

De Praktijkcode voor de Europese Statistieken is een zelfregulerend instrument voor kwaliteitsborging en van toepassing op de productie van officiële statistieken binnen het Europees Statistisch Systeem. Bewaking van de naleving van de Code geschiedt door een systeem van collegiale toetsing, bestaande uit een self-assessment, peer reviews en jaarlijkse voortgangsrapportages.

De peer reviews worden eens in de vijf jaar uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Europees Statistisch Systeem door teams van senior experts uit de wetenschappelijke en/of statistische wereld. Niet alleen het CBS wordt geïnterviewd, maar ook worden de belangrijkste gebruikers (ministeries, planbureaus, universiteiten, media e.d.), voornaamste respondenten/data leveranciers en universiteiten uitgenodigd om deel te nemen aan de peer review. Deze keer zal de inhoudelijke focus liggen op innovatief vermogen en toegang tot private databronnen.

Het peer review team stelt een rapport op met aanbevelingen. Deze aanbevelingen moeten de statistische instanties helpen bij de verdere verbetering en ontwikkeling van hun statistische systemen.
Het statistiekbureau moet verbeteracties formuleren en zij vormen de basis voor de jaarlijkse voortgangsrapportage aan Eurostat.

Peer review Europees Statistisch Systeem 2022

Gedurende de week van maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli was het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de derde keer onderwerp van een peer review vanuit het Europees Statistisch Systeem (ESS). Aan de hand van interviews onderzocht het peer review team, onder leiding van de voormalig Directeur-Generaal van het Kroatische statistiekbureau, in hoeverre Nederland voldoet aan de kwaliteitsprincipes en indicatoren van de Praktijkcode voor de Europese statistiek. Het peer review team sloot de week af met de constatering dat er bij het CBS een lange lijst met ‘best practices’ is geïdentificeerd. Ook uitte het team positieve woorden over de open houding van het CBS en noemde het CBS een van de meest geavanceerde nationaal statistische bureaus ter wereld. Er zijn 14 aanbevelingen geformuleerd om Nederland te helpen het werk nog beter te doen. Zij richten zich onder andere op het publicatiebeleid, geheimhouding en privacy, de beschikbaarheid van private databronnen, metadata en de CBS Academy. De volledige aanbevelingen en observaties van het peer review team zijn beschikbaar in het gepubliceerde rapport.

Vragen over de Peer review? Neem dan contact op via CSB-Internationaal@cbs.nl

CBS zal het voorgenomen actieplan op de aanbevelingen openbaar publiceren in december 2022.

De rapporten van alle Europese Peer reviews zijn tevens beschikbaar via de website van Eurostat

Voor meer informatie over de peer review, ga naar de website van Eurostat.

Schematische weergave van bovenstaande tekst