CBS haalt banden aan met Caribische statistiekbureaus

/ Auteur: Jaap van Sandijk
© Hollandse Hoogte
Het CBS gaat nauwer samenwerken met de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsverband, het Dutch Caribbean Statistical System (DCSS). Afgesproken is dat de bureaus elkaar gaan ondersteunen bij het optimaliseren van hun statistische processen. Dat moet onder meer leiden tot een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de cijfers.

Vier statistiekbureaus

De samenwerking werd beklonken tijdens de Caribbean Conference, die op 13 en 14 februari jl. plaatsvond op Bonaire. Aan de conferentie werd deelgenomen door de directeuren en een aantal onderzoekers van de statistiekbureaus van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en het Nederlandse CBS (zowel de Nederlandse als de Caribisch Nederlandse CBS-vestiging).
Het was voor het eerst dat de statistiekbureaus bij elkaar kwamen sinds 10 oktober 2010, de datum waarop de Nederlandse Antillen formeel ophielden te bestaan en de eilanden een nieuwe status kregen. Curaçao en St. Maarten werden autonome landen binnen het Koninkrijk, Aruba was dit al. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kregen de status van bijzondere gemeenten van Nederland.

‘Als je vergelijkbare cijfers hebt, kun je verschillen beter verklaren en beter beleid voeren’

Kwaliteitsverbetering

Eén van de belangrijkste doelen van de samenwerking is kwaliteitsverbetering, zegt Henk van de Velden, die als hoofd van de CBS-vestiging op Bonaire gastheer was tijdens de conferentie. ‘Om dit te bereiken zijn de uitwisseling van kennis en ideeën en het houden van audits heel belangrijk. Maar het begint met het elkaar leren kennen en elkaar kunnen vinden binnen de organisatie.’ Een ander belangrijk samenwerkingspunt zijn de Sustainable Development Goals (SDGs). De bureaus lopen bij de samenstelling van de SDG-indicatoren tegen dezelfde problemen aan. Voor de statistische bureaus op de eilanden liggen deze problemen bijvoorbeeld in de beschikbaarheid van data en capaciteit om de SDG-gegevens samen te stellen. Omdat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, zou samenwerking voor alle partijen een oplossing zijn.

Harmoniseren van definities

De conferentie was een constructieve aanloop naar de samenwerking. Bureaus deelden hun kennis over onder meer databronnen, het verwerken van gegevens en de productie van statistieken over specifieke onderwerpen zoals armoede en werkloosheid. Binnen de samenwerking is ook het harmoniseren van de definities van deze en andere onderwerpen een belangrijk punt, zegt CBS-onderzoeker Lian Kösters. Zij was medeorganisator en facilitator van de conferentie. ‘Het is van groot belang dat definities bij alle bureaus hetzelfde zijn, zodat we de cijfers beter kunnen vergelijken. Als je vergelijkbare cijfers hebt, kun je verschillen beter verklaren en beter beleid voeren.’

Leren

Van de Velden benadrukt dat het leren van elkaar een belangrijk onderdeel is van de samenwerking. ‘De statistiekbureaus op de eilanden hebben allemaal ongeveer dezelfde structuur en lopen vaak tegen dezelfde zaken aan. Dan is het nuttig om ervaringen uit te wisselen en te komen tot best practices. Het CBS in Nederland faciliteert hierbij, onder meer in de vorm van maandelijkse methodologische adviessessies.’ De sleutel voor het succes van de samenwerking is in handen van de bureaus op de eilanden, voegt hij daar aan toe. ‘Zij moeten het straks waarmaken. Daarin heb ik alle vertrouwen. Ik zie dat er volop betrokkenheid is.’ De statistiekbureaus binnen het Koninkrijk hebben vanaf nu elk kwartaal overleg. De eerste voorzitter van het DCSS is Curaçao. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks. Het secretariaat van het DCSS ligt bij het CBS-kantoor op Bonaire.

cbs'ers op Bonaire tijdens Caribbean Conference