Objectgeoriënteerde kwaliteitszorg

Dit rapport beschrijft hoe kwaliteit in een organisatie kan worden gemanaged. Volgens het model wordt eerst een keuze gemaakt uit de relevantie aandachtsgebieden. Binnen elk aandachtsgebied dienen vervolgens de juiste beheersingsmaatregelen te worden getroffen. Het model kan worden toegepast binnen elk organisatie en op elk gewenst gebied.