Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk?

/ Auteur: Masja de Ree
De bel gaat. Aan de deur staat een medewerkster van het CBS die vraagt of ze binnen mag komen om een vragenlijst af te nemen. Waarom komt het CBS soms aan de deur? Interviewer Susanne Schieving: ‘Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang, óók de mensen die we niet via internet of telefoon konden bereiken. Daarom gaan we bij hen langs.’

Steekproef

Om statistieken te kunnen maken voor het beleid van ons land zijn data nodig. Het CBS verzamelt daarom informatie van inwoners en bedrijven. Voor het woononderzoek Nederland (WoON) wordt bijvoorbeeld aan mensen gevraagd of ze tevreden zijn met hun woning en de buurt. Het CBS kan dat natuurlijk niet aan alle inwoners van Nederland vragen. Daarom wordt een ‘steekproef’ getrokken uit de basisregistratie personen van de Nederlandse gemeenten. Aan de hand van die steekproef wordt bepaald welke inwoners deze keer de vragen gaan beantwoorden. Deze mensen krijgen een brief van het CBS. In de brief wordt gevraagd of ze de vragenlijst via internet willen invullen. Als mensen niet reageren, krijgen ze twee keer een herinnering. Regiomanager Hanneke Poppeliers: ‘Reageert iemand niet op onze brieven, dan zoeken we het telefoonnummer op. Als we dat vinden, dan wordt die persoon gebeld door een interviewer van het CBS. Als het telefoonnummer niet bekend is, komt één van onze interviewers aan de deur.’

’s Avonds op pad

Susanne Schieving is één van de 180 interviewers die het CBS in dienst heeft om mensen thuis te bezoeken. Zij krijgt elke maand een lijst met adressen en gaat dan op pad. ‘Meestal ’s avonds, omdat de meeste mensen dan thuis zijn. Mensen zijn vaak verrast als ik voor de deur sta! En voor mij is het ook steeds een verrassing waar ik terecht kom. Ik tref mensen in allerlei verschillende situaties aan. Dat maakt het werk heel afwisselend en leuk.’ De mensen die in eerste instantie niet op de brieven reageren, zijn vaak druk met hun werk en gezin, zegt Schieving. ‘Of ze komen bijvoorbeeld uit een andere cultuur en kennen het CBS niet goed. Maar we vinden het belangrijk om door te zetten zodat ook de antwoorden van deze mensen meewegen in de statistieken. Ik zie het zo: een onderzoek van het CBS geeft je een stem. Het beleid van het land wordt immers deels gebaseerd op de statistieken van het CBS.’

 

‘Een onderzoek van het CBS geeft je een stem’  

 

Vasthoudend

Het CBS geeft niet snel op: interviewers proberen diverse keren bij bewoners langs te gaan om te zien of iemand thuis is. Is er niemand thuis, dan laten ze een kaart achter in de brievenbus. Via die kaart kan eventueel een afspraak gemaakt worden. Poppeliers: ‘De interviewer zal er bij de bewoner op aandringen dat hij meedoet met het onderzoek. Dat is namelijk heel belangrijk voor de kwaliteit van onze statistieken: hoe meer mensen meedoen, hoe beter de verschillende groepen in onze samenleving vertegenwoordigd zijn in de cijfers.’

Interviewers van het CBS zijn te herkennen aan hun CBS-pas. Twijfelt u over iemands identiteit? Neem dan contact op met het CBS, via het telefoonnummer (045 570 64 00) dat op onze brieven en kaarten staat. Ook de interviewer kan u het telefoonnummer van het CBS geven.