EU-missie bezoekt statistiekbureau van Noord-Cyprus

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Hollandse Hoogte
Op verzoek van de Europese Commissie bracht CBS-methodoloog Kees Zeelenberg met een aantal Europese collega’s onlangs een bezoek aan Cyprus. Doel van deze Europese missie was te adviseren over de actuele stand van zaken én kwaliteit van de statistieken bij het statistisch bureau van Noord-Cyprus. In het kader van een mogelijke hereniging van het noordelijke en zuidelijke deel van Cyprus vindt de Europese Commissie het belangrijk dat de statistiek van Noord-Cyprus binnen een aantal jaren op Europees niveau komt te staan.

Welvaartspeil

Cyprus, een eiland in de Middellandse Zee, bestaat sinds 1974 uit twee delen. Het zuiden is Grieks-Cypriotisch en onderhoudt veel internationale economische betrekkingen. Sinds 1 mei 2004 is het ook lid van de Europese Unie. Het noordelijke deel is Turks-Cypriotisch en qua economie geheel afhankelijk van Turkije. Dit deel wordt door andere landen in de wereld niet erkend, waardoor economische betrekkingen en handel buiten Turkije niet mogelijk zijn. Dit is één van de oorzaken van het feit dat het welvaartspeil van het Zuid-Cypriotische deel aanzienlijk hoger is dan dat van het noordelijke deel. Bron van inkomsten voor het zuidelijke deel zijn de banken, het toerisme en de landbouw. Voor Noord-Cyprus vormt het toerisme en het daarmee verbonden casinobezoek een grote bron van inkomsten.

Bedrijvenstatistieken

Zowel het zuidelijke deel van het eiland als het noordelijke deel beschikken over een statistiekbureau. Zeelenberg: ‘Het noordelijke deel telt 300.000 inwoners en heeft een statistiekbureau waar 25 mensen werken. Ondanks de beperkte capaciteit hebben ze een aantal statistieken goed op de rails staan. Denk bijvoorbeeld aan het arbeidskrachtenonderzoek, het budgetonderzoek, de landbouwtellingen en de toerismestatistieken. Statistieken waar ze minder ervaring mee hebben, zijn de bedrijven- en industriestatistieken. Zo is er geen bedrijvenregister en wordt nu vaak gebruik gemaakt van jaarverslagen van grote bedrijven en van administratieve bronnen. Wij hebben onder andere advies uitgebracht over hoe ze bedrijvenstatistieken moeten opzetten en de nationale rekeningen moeten verbeteren.’

Ook de Europese Unie heeft aangegeven eenwording van Cyprus belangrijk te vinden

Barrières

De statistiekmedewerkers die Zeelenberg en zijn collega’s in een gedemilitariseerde VN-zone op Noord-Cyprus spraken, zijn enthousiast over hun vak, beschikken over jarenlange ervaring en zijn in de breedte goed inhoudelijk op de hoogte van de verschillende statistieken. Maar er zijn ook een aantal barrières om hun statistiek op Europees niveau te tillen. ‘Zo is de capaciteit met 25 mensen beperkt. Als het aantal medewerkers wordt verdubbeld, kunnen ze binnen 5 jaar op een behoorlijk niveau komen. Een andere barrière is het gebrek aan internationale contacten op statistiekniveau. Ook spreken weinig medewerkers Engels. Alle gesprekken verliepen via een tolk. Dat betekent eveneens dat het bestuderen van de Engelstalige handleidingen moeilijk is’, aldus Zeelenberg.

Eenwording

De decennialange spanningen tussen het zuidelijke en noordelijke deel van Cyprus door de complexe politieke situatie zijn de laatste 2 á 3 jaar verbeterd doordat de presidenten van beide delen van het land toenadering tot elkaar hebben gezocht en al enige tijd overleggen over een mogelijke hereniging. Ook de Europese Unie heeft aangegeven eenwording van Cyprus belangrijk te vinden.