Statistische kwaliteit: certificering, regels, cultuur

Om statistische kwaliteit te bereiken en te communiceren, moeten statistische bureau’s een formeel systeem van kwaliteitswaarborging gebruiken, d.w.z. certificering volgens b.v. ISO of EFQM.
Internationale en nationale wetgeving en regels, Praktijkcode voor Europese Statistieken, privacy, informatiebeveiliging en kwaliteitswaarborging worden steeds belangrijker in de officiële statistiek. In dit rapport kijken we naar het waarom en hoe van deze regels: waarom moeten we die volgen, hoe moeten we ze interpreteren en implementeren? Ook als een statistisch bureau zich volledig houdt aan de Praktijkcode voor Europese Statistieken, is het nog steeds noodzakelijk om te kunnen aantonen dat het zich houdt aan die praktijkcode en aan andere regels rond privacy en kwaliteit. Om kwaliteit te bereiken moeten statistische bureau’s een systeem van kwaliteitswaarborging met externe certificering, b.v. ISO of EFQM, gebruiken. Zo’n certificering is nodig om het vertrouwen in de officiële statistiek te handhaven. Maar kwaliteit komt niet vanzelf. De statistieken moeten voldoende kwaliteit hebben, en daarom is er ook een kwaliteitscultuur nodig met een productie- en werkomgeving waarin kwaliteit verankerd is. Die cultuur moet gebaseerd zijn op het principes dat de medewerkers, professionals zijn en zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten. Omdat hun hoofdtaak het maken van statistieken is, en niet de kennis van al die kwaliteitsregels en –afspraken, moeten kwaliteit en die regels verankerd worden in werkprocessen, management en richtlijnen, gebaseerd op Total Quality Management en plan-do-check-act cycli.