Checklist voor Kwaliteit van Statistische Output

Dit rapport beschrijft negentien eigenschappen van statistische output. Elke eigenschap – ook wel aspect genoemd – is uitgewerkt volgens een bepaalde structuur te beginnen met de definitie van de eigenschap. Voor elke eigenschap zijn er mogelijke indicatoren en maatregelen benoemd en samengevat in een checklist in een bijlage. Dit rapport heeft verscheidene doelen. Zeven doelen zijn geïdentificeerd zoals het bieden van ondersteuning bij het maken van afspraken met afnemers over de kwaliteit van de statistische output. Het rapport bevat geen richtlijnen voor het CBS. Het heeft geen verplichtend karakter. Het rapport kan echter wel kan dienen als basis voor het ontwikkeling van dergelijke richtlijnen.