Kwaliteitsrichtlijnen

De Kwaliteitsrichtlijnen beschrijft de normen waaraan statistische processen van het CBS moeten voldoen. De richtlijnen vormen de basis voor audits en self-assessments van statistische processen. Dit rapport kan ook dient als input voor (her)ontpwerp van statistische processen. De Kwaliteitsrichtlijnen integreert bestaande internationale en nationale kaders, zowel als richtlijnen en directiebesluiten van het CBS.