Kwaliteitsmanagement voor methodologie

Om statistische kwaliteit te bereiken en te communiceren, moeten statistische bureau’s een formeel systeem van kwaliteitswaarborging gebruiken, d.w.z. certificering volgens b.v. ISO of EFQM.

Methodologie en procesontwikkeling zijn pijlers van de officiële statistiek en haar kwaliteit. Dit blijkt ook uit de Europese Praktijkcode voor Statistieken, die onder meer zegt: “Aan kwaliteitsstatistieken liggen deugdelijke methoden ten grondslag” en “Toereikende statistische procedures, die worden toegepast vanaf het verzamelen tot het fiatteren van data, zorgen voor statistieken van hoge kwaliteit.” Omdat methodologie en procesontwikkeling echter lastig uit te leggen zijn aan gebruikers, moet er op andere manieren gezorgd worden voor vertrouwen in statistische methoden en processen en in de kwaliteit daarvan. We kunnen hierbij denken aan onafhankelijkheid van de methodologische en ontwikkelafdelingen, transparantie van methoden en procesontwerpen, externe evaluaties, interne evaluaties en intern kwaliteitsmanagement. In dit artikel kijken we in het bijzonder naar kwaliteitsmanagement. We laten zien hoe kwaliteitsmanagement van methodologie en procesontwikkeling kan worden gebaseerd op de Praktijkcode. We laten verder zien hoe de verschillende elementen met elkaar samenhangen en hoe ze kunnen leiden tot externe certificering.

Als voorbeeld bekijken we hoe in 2017 de afdeling voor procesontwikkeling en methodologie van het Centraal Bureau voor de Statistiek gecertificeerd is voor ISO 9001. Met name kijken we naar:

  • De kwaliteitsprocedures voor interne en externe rapporten en adviezen;
  • De kwaliteitsbewaking van de statistische ontwikkelprojecten waaraan methodologen en procesontwikkelaars deelnemen;
  • De kwaliteitsbewaking van de methodologische cursussen die aan statistici worden gegeven;
  • Het interne management van de afdeling.