Zoekresultaten

139 resultaten voor keyword:kinderopvang
139 resultaten voor keyword:kinderopvang

Pagina 1 van 6

Kinderopvang per wijk in Utrecht, nader voorlopige cijfers 2009

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. Opdrachtgever: Buitenhek Management & Consult BV.

Cijfers

Kinderopvang per wijk en buurt in Deventer, 2012

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Deventer uitgesplitst naar soort opvang, wijk en buurt. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Gemeente Deventer.

Cijfers

Kinderopvang per buurt in Schouwen-Duiveland, nader voorlopige cijfers 2007-2009

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. Opdrachtgever: Buitenhek Management & Consult BV.

Cijfers

Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2012

Het gebruik van kinderopvang in Nederland uitgesplitst naar soort opvang en gemeente. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

Cijfers

Nieuwe kindregelingen voordeligst voor laagste inkomens

Gezinnen onderaan de inkomensladder zijn het meest gebaat bij de nieuwe kindregelingen, die vanaf 2015 van kracht zijn. Vergeleken met het oude stelsel uit 2009 ontvangen zij gemiddeld bijna 1 000...

Artikelen

Maatwerktabellen kinderopvang

Op verzoek van gemeente Utrecht en gemeente Amsterdam heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS twee tabellen berekend met gegevens over het aantal uur formele kinderopvang per wijk in...

Cijfers

Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2011/'12

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2011/’12.

Cijfers

Kinderopvang per wijk en buurt in Utrecht, 2012

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Utrecht uitgesplitst naar soort opvang, wijk en buurt. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

Cijfers

Kinderopvang per buurt in Nijmegen, 2007 en 2008

Op verzoek van Stichting Kinderopvang Nijmegen (KION) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS cijfers berekend over het aantal uur formele kinderopvang, het aantal kinderen in formele...

Cijfers

Kinderopvang per wijk in negen Nederlandse gemeenten, nader voorlopige cijfers 2007 en 2008

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS heeft nader voorlopige cijfers berekend over het aantal kinderen in formele kinderopvang, uitgesplitst naar diverse kenmerken waaronder herkomst,...

Cijfers

Kinderopvang per wijk in Amsterdam, voorlopige cijfers 2008

Op verzoek van gemeente Amsterdam heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS voorlopige cijfers berekend over het aantal kinderen in formele kinderopvang per wijk in Amsterdam. Het betreft...

Cijfers

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Almere uitgesplitst naar soort opvang, wijk en buurt. Opdrachtgever: Gemeente Almere.

Cijfers

Kinderopvang per wijk in Amsterdam, 2011

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Amsterdam uitgesplitst naar soort opvang en wijk. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam.

Cijfers

Kinderopvang per wijk in Deventer en Nijmegen, nader voorlopige cijfers 2009

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. Opdrachtgever: Gemeente Deventer en Stichting Kinderopvang Nijmegen.

Cijfers

Kinderopvang per wijk in Almere, 2012

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Almere uitgesplitst naar soort opvang en wijk en buurt. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Gemeente Almere.

Cijfers

Kinderen in formele kinderopvang naar postcode 4, 2015

Maatwerktabellenset over het gebruik van kinderopvang in Nederland

Cijfers

Kinderopvang per wijk in Amsterdam, 2012

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Amsterdam uitgesplitst naar soort opvang en wijk en buurt. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam.

Cijfers

Hoogopgeleide moeders maken meer gebruik van kinderopvang dan laagopgeleide moeders

In 2007 maakte 60 procent van de huishoudens met een hoogopgeleide moeder gebruik van kinderopvang. Dat is bijna twee keer zoveel als bij huishoudens met een laagopgeleide moeder.

Artikelen

Peuters lage-inkomensgroepen blijven vaker thuis

Bijna 40 procent van de kinderen met ouders in de laagste inkomensgroep gaat niet naar de peuterspeelzaal en ook niet naar een vorm van formele kinderopvang. In de hoogste inkomensgroep ligt dat veel...

Artikelen

Kinderopvang per deelgemeente en buurt in Deventer, 2010

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: gemeente Deventer

Cijfers

Kinderopvang per wijk en buurt in Enschede, 2010

Het gebruik van kinderopvang uitgesplitst naar o.a. soort opvang, inkomen en wijk. De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: SKE Kinderopvang

Cijfers

Kinderopvang in Breda, 2011

Het gebruik van kinderopvang in Breda: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt....

Cijfers

Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2012

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en...

Cijfers

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011

Het gebruik van kinderopvang in de gemeente Den Bosch uitgesplitst naar soort opvang en wijk. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

Cijfers