Auteur: Rob van Gastel

Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

Over deze publicatie

Deze tabellen bevatten cijfers in opdracht van het ministerie van SZW over de kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties in de jaren 2015-2018. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang organisatie, aantal kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse en gemiddelde arbeidsduur werknemers.