Auteur: Sebastian Alejandro Perez, Martijn Souren

Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021

Over deze publicatie

Cijfers over het gebruik en de behoefte aan verlof bij zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang in 2021. De gegevens over het combineren van arbeid en zorgtaken zijn verzameld in een vragenblok dat één keer in de twee jaar onderdeel is van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) en is bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).