Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021

Thumbnail thema gezondheid en welzijn
In deze rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van de Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021. Deze vragenlijstmodule wordt eens in de twee jaar op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgevoerd en bestaat uit een aantal vragenlijstblokken in één peiling van de Enquête Beroepsbevolking. Middels de module wordt informatie verzameld over het gebruik en de behoefte aan verlof bij verschillende zorgsituaties en over het gebruik van kinderopvang.
De cijfers uit het rapport, alsook meer gedetailleerde resultaten van de Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang, zijn terug te vinden in de bijbehorende tabellenset.