Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag

© Hollandse Hoogte
In 2017 keerde de Belastingdienst voor 882 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit. Niet eerder was dit aantal zo hoog. Huishoudens die kinderopvangtoeslag kregen, behoorden merendeels tot de hogere inkomensgroepen. Toeslagontvangers betaalden gemiddeld 31 procent van de declarabele opvangkosten zelf. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd voor het gebruik van formele opvang in een kindercentrum of via een geregistreerd gastouderbureau. Ten opzichte van 2016 steeg het aantal kinderen met deze toeslag met 64 duizend. De groei had uitsluitend betrekking op dagopvang en buitenschoolse opvang (bso) in kindercentra. Het aantal kinderen dat door erkende gastouders werd opgevangen, bleef nagenoeg gelijk.

De groei in de dagopvang is mede het gevolg van de omvorming van peuterspeelzalen tot kinderopvanglocaties. Hierdoor ontvangen ouders die voldoen aan de criteria ook toeslag wanneer zij gebruik maken van peuteropvang in voormalige peuterspeelzalen.

Kinderen1 met kinderopvangtoeslag
 Totaal (x 1 000)Dagopvang in kindercentrum (x 1 000)Dagopvang bij gastouder (x 1 000)Buitenschoolse opvang in kindercentrum (x 1 000)Buitenschoolse opvang bij gastouder (x 1 000)
2007573,2291,976,8206,551,6
2008708,9330,1116,6267,784,2
2009782,8353,1119,1314,096,9
2010804,6383,589,8349,272,4
2011836,0396,284,4372,470,5
2012821,5387,579,7369,768,4
2013774,8357,877,3353,566,2
2014754,6344,478,4346,164,9
2015764,3344,383,2354,565,1
2016818,2371,089,5383,168,7
2017*882,2406,792,3417,968,5
1) Een kind dat gebruik maakt van meerdere soorten opvang is in het totaal slechts één keer meegeteld. Bij de uitsplitsing naar soort opvang wordt het kind bij elke soort opvang geteld. Het totaal is daarom niet gelijk aan de som van de categorieën.

Toeslag grotendeels naar hoogste inkomensgroepen

Het merendeel van de huishoudens die kinderopvangtoeslag kregen, heeft een relatief hoog besteedbaar inkomen. In 2017 behoorde ruim 62 procent van de huishoudens met kinderopvangtoeslag tot de 30 procent hoogste inkomens. Het gaat hier vooral om tweeverdieners. Immers, om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet zowel de hoofdkostwinner als de (eventuele) partner werken, of een traject naar werk, opleiding of een inburgeringscursus volgen.

Huishoudens met kinderopvangtoeslag naar inkomensgroep, 2017*
 Huishoudens met kinderopvangtoeslag (%)
laagste
10% inkomens
1,4
2e1,6
3e2,9
4e3,4
5e5,4
6e8,5
7e14,4
8e20,4
9e22,1
hoogste
10% inkomens
20
* voorlopige cijfers

Toeslag gemiddeld 4 duizend euro per huishouden

De Belastingdienst keerde in 2017 ruim 2,3 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit. Met dit bedrag werd 69 procent van de totale declarabele opvangkosten vergoed. Bijna 583 duizend huishoudens ontvingen kinderopvangtoeslag, gemiddeld 4 duizend euro.

Huishoudens in de hoogste inkomensgroep declareerden gemiddeld ruim 7 duizend euro aan opvangkosten, ruim duizend euro meer dan huishoudens in lagere inkomensgroepen. Dat komt vooral omdat de hoogste inkomens gemiddeld de meeste opvanguren declareerden.

De bijdrage die huishoudens zelf voor kinderopvang betalen, loopt op met het besteedbaar inkomen. De hoogte van de eigen bijdrage (exclusief de eventuele niet declarabele kosten) varieerde van gemiddeld 550 euro in de lagere inkomensgroepen tot gemiddeld 3 500 euro in de hoogste inkomensgroep. Huishoudens in de lagere inkomensgroepen betaalden zelf 10 procent van de gedeclareerde opvangkosten. Voor huishoudens in de hoogste inkomensgroep kwam de helft van de kosten voor eigen rekening.

Gedeclareerde kosten kinderopvang naar inkomensgroep, 2017*
 Kinderopvangtoeslag (euro)Eigen bijdrage (euro)
laagste 10% inkomens5170760
2e5290540
3e5120530
4e4770630
5e4570700
6e4160830
7e40301020
8e39801400
9e37902230
hoogste 10% inkomens36903510
* voorlopige cijfers