AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2021-2022

Tabel over het aantal kinderen en kinderopvanguren in de formele kinderopvang voor 2021 en 2022.

De gegevens zijn gepresenteerd in aantal kinderen en formele kinderopvanguren.
De tabellen bevatten gegevens over het totaal aantal formele kinderopvanguren en het aantal kinderen in formele opvang in 2021 en 2022. Dagopvang bij een gastouder en buitenschoolse opvang bij een gastouder zijn niet meegenomen. Het gaat bij gebruik van kinderopvang alleen om huishoudens die kinderopvangtoeslag ontvangen zoals genoemd in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp).

De cijfers over 2021 zijn een update van de tabel “AZW: Aantal kinderen en uren in de kinderopvang, 2020-2021”. De cijfers over 2021 zijn bijgesteld als gevolg van het gebruik van recentere bronnen. De cijfers over 2022 zijn nieuw.

Deze tabellen zijn, op aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ten behoeve van het prognosemodel zorg en welzijn, ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.