Verdeling werk en zorg tussen vaders en moeders vaak anders dan gewenst

Een jonge moeder fiets met haar twee kinderen op een transportfiets door het park.
© Shutterstock / Alaattin Timur
4 op de 10 ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen. In de praktijk is dat voor nog geen 1 op de 10 stellen het geval. Bij bijna de helft van de ouders werkt de man meer, terwijl de vrouw een groter deel van de zorg voor hun kind(eren) op zich neemt. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS.

Vaders en moeders denken bijna hetzelfde over hoe betaald werk en de zorg voor de kinderen verdeeld zou moeten zijn. De meesten (60 procent) zouden de zorg in gelijke mate samen willen doen. Wel vinden meer mannen dan vrouwen (35 tegen 16 procent) dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man.

Verdeling betaald werk en zorg voor kinderen, 2022
 Werk gelijk / zorg gelijk (% van 16-plussers met
partner en kind(eren))
Man meer werk / zorg gelijk (% van 16-plussers met
partner en kind(eren))
Man meer werk / vrouw meer zorg (% van 16-plussers met
partner en kind(eren))
Werk gelijk / vrouw meer zorg (% van 16-plussers met
partner en kind(eren))
Anders (% van 16-plussers met
partner en kind(eren))
Nooit over nagedacht (% van 16-plussers met
partner en kind(eren))
Gewenst4120119613
Feitelijk¹⁾92648512
1)Er is sprake van gelijkheid als er maximaal 4 uur verschil is.

Meeste moeders werken 20 tot 35 uur per week

Bij de geboorte van het eerste kind gaat 45 procent van de moeders minder werken, of stopt helemaal met werken. De meeste moeders met kinderen jonger dan 18 jaar werken 20 tot 35 uur per week. Met het jongste kind op de middelbare school werken iets meer moeders 35 uur per week of meer (voltijds) dan met het jongste kind jonger dan 13 jaar. 

Mannen passen hun werkpatroon veel minder vaak aan als ze voor het eerst vader worden, zij blijven voor het grootste deel voltijds werken. Een grote deeltijdbaan (28 tot 35 uur per week) komt bij vaders het meest voor als het jongste kind nog niet naar school gaat. Als het jongste kind naar school gaat, is de groep vaders met een grote deeltijdbaan kleiner.

Arbeidsduur (per week) ouders met partner, 2022
   Geen werk (%)tot 12 uur (%)12 tot 20 uur (%)20 tot 28 uur (%)28 tot 35 uur (%)35 uur of meer (%)
VadersJongste kind
tot 4 jaar
4,90,60,52,915,675,5
VadersJongste kind
4 tot 12 jaar
5,90,90,72,110,979,5
VadersJongste kind
12 tot 18 jaar
6,50,70,62882,2
MoedersJongste kind
tot 4 jaar
182,56,529,127,316,6
MoedersJongste kind
4 tot 12 jaar
163,68,328,324,819
MoedersJongste kind
12 tot 18 jaar
13,32,97,725,526,524,2

Meerderheid vindt dat moeder met jong kind hooguit 28 uur moet werken

Dat vaders meer werken dan moeders sluit aan bij de mening van de bevolking van 16 jaar of ouder. Wel vindt men dat vaders en moeders minder zouden moeten werken dan ze in de praktijk doen. Ruim 80 procent van de bevolking vindt dat moeders met kinderen tot vier jaar niet of hooguit 28 uur per week zouden moeten werken. Met kinderen van 4 tot 13 jaar wordt 28 uur of meer vaker geschikt gevonden. 

Vaders met kinderen tot 13 jaar zouden volgens de meeste mensen minimaal 28 uur per week moeten werken. Daarbij is 35 uur of meer werken minder vaak gewenst voor vaders met kinderen tot 4 jaar. Zijn er geen kinderen tot 13 jaar (meer), dan vindt de meerderheid dat mannen én vrouwen minstens 28 uur zouden moeten werken.

Mening over geschikte arbeidsduur voor ouders, 2022
OuderLeeftijd kindGeen werk (% bevolking 16 jaar of ouder)tot 12 uur (% bevolking 16 jaar of ouder)12 tot 20 uur (% bevolking 16 jaar of ouder)20 tot 28 uur (% bevolking 16 jaar of ouder)28 tot 35 uur (% bevolking 16 jaar of ouder)35 uur of meer (% bevolking 16 jaar of ouder)
VadersKind
0 tot 4 jaar
339203926
VadersKind
4 tot 12 jaar
115164236
MoedersKind
0 tot 4 jaar
19142426143
MoedersKind
4 tot 12 jaar
292233267

Minderheid vindt kinderdagopvang goed voor baby’s

Als de vader vijf dagen per week werkt en de moeder drie tot vier dagen, dan zou er meer kinderopvang nodig zijn dan de bevolking (16 jaar of ouder) goed vindt voor met name baby’s. Bijna twee derde is er niet van overtuigd dat enkele dagen (twee tot drie) per week naar een kinderdagverblijf goed is voor baby’s tot 1 jaar. Voor een dreumes van 1 tot 2 jaar vindt bijna de helft dat. Voor peuters van 2 tot 3 jaar is dat anders: daarvan vindt drie kwart van de Nederlanders dat een paar dagen kinderopvang goed zou zijn.Alleen over de opvang van schoolkinderen verschillen mannen vrouwen van mening: iets meer mannen dan vrouwen vinden kinderopvang goed voor kinderen van 4 jaar of ouder.

Enkele dagen opvang goed voor kind, 2022
Leeftijd kindMannen (16 jaar of ouder) (% (helemaal) mee eens)Vrouwen (16 jaar of ouder) (% (helemaal) mee eens)
Baby tot 1 jaar3536
Dreumes 1 tot 2 jaar4749
Peuter 2 tot 3 jaar7275
Schoolkind 4 jaar of ouder5550

2 op de 3 moeders in deeltijd zouden meer willen werken

Van de moeders met kinderen jonger dan 18 jaar die in deeltijd werken zou 2 op de 3 onder voorwaarden meer uren willen werken. Dat is even vaak als gemiddeld voor vrouwen die minder dan 35 uur werken. Vooral als het huishoudensinkomen niet meer genoeg zou zijn om te leven zoals men gewend is, denken moeders na over meer gaan werken. Ook als het werk beter kan worden gecombineerd met het privéleven zouden ze hun werkweek willen uitbreiden. Beide voorwaarden worden door 30 procent van de moeders genoemd. Voor moeders met kinderen tot 13 jaar volgt daarna goede en goedkope kinderopvang (20 procent).